Arduino source kode
256 kBit EEProm


24lc256 datablad

Køb 24LC256
Køb modulBrug et eeprom modul

Eller forbind direkte til eeprom:


AnvendelseeepromArduino
A01gnd
A12gnd
A23gnd
Gnd4gnd
SDA5A4
SCL6A5
WP7gnd
+5v8+5v
Chip addresse på I2C bussen
A0A1A2Addresse
0000x50
0010x51
0100x52
0110x53
1000x54
1010x55
1100x56
1110x57