Test c code for 89c2051. Tæller 7 seqment display 0-9Dette eksempel er vist for Linux platform

Der skal installeres to værtøjer for at bygge og deploye programmer for 89c2051 procerssoren

Installer compiler sdcc :
sudo apt install sdcc


Installer at89overlord.
Sørg for at der er Python3 med pip på maskinen
Først download python code HER
Udpak den downloadede zip fil på linux maskinen.
Gå til den udpakkede mappe
Installer at89overlord med følgende kommando:
pip install at89overlord


Når disse værktøjer er installeret kan kildekoden kompileres medfølgende kommando:
sdcc -o build/ src/test7seq.c -mmcs51 --opt-code-size --code-size 2048


Ved kompilering dannes der en test7seq.ihx. Denne skal konverteres til en test7seq.hex file :
Dette gøres med følgende kommando:
packihx test7seq.ihx >test7seq.hex


Nu er hex filen test7seq.hex dannet
Den overføres til 89c2051 med følgende kommando:
at89overlord -f test7seq.hex -p /dev/ttyUSB0 -b9600
Du kan udlæse indholdet af en 89c2051 til en hex fil, med følgende kommando:
at89overlord -r test.hex -p /dev/ttyUSB0 -b9600
ATmega328P-PU kildekode til programmer


Programming AT89C2051

Download AT89C2051 databladDown at89overlord python softwareKøb AT89C2051Print udlæg til programmerings printDiagram til programmerings print

AT89C2051 benforbindelser:


Programmer print p1 USB-seriel adaptorBemærkning
1GNDStel
2+5v5volt forsyning fra adaptor
3RXDData fra programmer til computer
4TXDData fra computer til programmer
5DTRReset