Arduino kildekode

Dette program skanner I2C bussen på arduino.
En liste af alle tilsluttede I2C enheders adresser udskrives


I2C protokol

Download I2C protokol beskrivelse

Forbildelse mellem arduino og iI2C enhedr
ArduinoI2C enhedBemærkning
A4SDA
A5SCL
5vvcc
GndGND