Arduino kildekodeDette program sætter en værdi til ADC. Arduino læser derefter værdien fra ACD.
Foreløbig er der kun en metode på lib:
void setVoltage( uint16_t output, bool writeEEPROM );
Hvis writeEEPROM sættes til TRUE, skrives værdien i DAC'ens eeprom, så den kan huske værdien.


MCP4725 Digital til analog konverter

Download MCP4725 databladDownload MCP4725 libKøb MCP4725ArduinoDACBemærkning
A0OUTMåling af output
A4SCLI2C clock
A5SDAI2C data
5vVCCForsyning
GndGNDStel