Arduino kildekode

Download RFID library


RFID-RC522 Module

Download MFRC522 databladKøb RFID-RC522 ModuleArduinoRFID modulBemærkning
10SDA
13SCK
11MOSI
12MISO
GNDGND
D9RST
3.3v3.3v