Universal IR Receiver

IR Receiver er kun følsom for signaler som er moduleret på en bærebølge på ca 20 - 30 kHz
En modulator kan for eksempel laves med en LM555 timer som i nedenstående diagram