Beskrivelse

Generel command list

HC-05 bluetooth modul findes med flere forskellige firmwares.
Kommando sættet er forskellig fra firmware til firmware.
Herunder har jeg beskrevet HC-05 version 2.0-20100601
HC-05

VERSION:2.0-20100601

Når HC-05 er parret, overførtes kommunikationen direkte til den parrede enhed
Når HC-05 ikke er parret, kan man konfigurerer enheden ved hjælp af AT kommandoer

For at starte AT kommunikationen til modulet (command mode) , lægges KEY til +3.3v et øjeblik,
eller hvis du har monteret modulet på et interfacekort, tryk på knappen.Blandt andet kan følgende konfigureres:

Se versions nummer:
Send : AT+VERSION
Svar : +VERSION:2.0-20100601

Ændre device name:
Send : AT+NAME=HC-05
Svar : OKname

Ændre Pincode:
Send : AT+PINxxxx
Svar : OKsetpin

Ændre baud rate :
AT+UART=BAUD,STOPBITS,PARITY

STOPBITS
0----1 bit
1----2 bits

PARITY
0----None
1----Odd parity
2----Even parity

Set to 9600baud, 1stopbit, none PARITY
Send : AT+UART=9600,0,0
Svar : OK


Efter sluk-tænd er 9600 baud den nye hastighedBK3231

Version: BOLUTEK Firmware V2.2, Bluetooth V2.1

Når BK3231 er parret, overførtes kommunikationen direkte til den parrede enhed
Når BK3231 ikke er parret, kan man konfigurerer enheden ved hjælp af AT kommandoer

BK3231 er altid i command mode, når den ikke er connected til bluetooth master

Blandt andet kan følgende konfigureres:

Se versions nummer:
Send : AT+VERSION
Svar : VERSION=+BOLUTEK Firmware V2.2, Bluetooth V2.1

Set bluetooth navn:
Send : AT+NAMEBK3231
Svar : +Name=BK3231 OK

Set PIN kode:
Send : AT+PIN1234
Svar : OKsetPIN

Set BAUD:
Send : AT+BAUD4
Svar : OK9600

AT+BAUD parametre:
1:1200, 2:2400, 3:4800, 4:9600, 5:19200, 6:38400, 7:57600, 8:115200, 9:230400, A:460800, B:921600, C:1382400
Du kan bruge et usb2serial modul til at kommunikerer med hc-05 modulet
Forbind efter dette skema

HC-05USB2SerialBemærkning
VCC5v 5v eller 3.3v
GNDGND Stel
TXDRXD
RXDTXD


Brug "Serial overvågning" i Arduino IDE som terminal.
Vælg "Både NL & CR".
Default hastighed er 9600. Prøv de forskellige hastigheder, hvis du ikke kender den aktuelle.
Skriv AT og klik på send (Husk at sætte i command mode som beskrevet tidligere )
Ved den rigtige hastighed svare den OK


Usb2serial module


Arduino kode til at kommunikerer med modulet

HC-05/BK3231 Bluetooth adaptor

HC-05 DatabladKøb HC-05 Bluetooth moduleBK3231 databladKøb BK3231 Bluetooth moduleIdentificer dit modul:

Tilslut 3.3V og GND til modulet.
Find modulet på din telefon eller tablet.
Default vil Bluetooth navnet være HC-05, eller for BK3231. Kode:1234

HC-05 BenBK3231 BenFunktionArduinoBemærkning
11TX 2
22RX 3
12123.3v3.3v
1313GndGND
3125LED1 LED til stel via 470 OHM modstand
32NALED2 LED til stel via 470 OHM modstand
34NAKEYKøb interface module

HC-05/06 BenHC-05/06 FunktionArduinoBemærkning
KEY
VCC +5v
GNDGND
TXDTX2
RXDRX3
STATEStarte LED til stel via 470 OHM modstand