Opsætning af kamera livestream på Raspberry pi

Denne vejledning er beregnet til Raspberrypi-2 model b. Andre Raspberry kan også bruges, men nogle detajler kan være anderledes
Til dette eksempel er der installeres raspbian-stretch-full på SD kortet.

Kamera-fladkablet sættes i Raspberrypi stikket tæt på HDMI stikket, se billedet til højre.
Den blå side af kablet, skal vende mod USB stikkene.
Husk at fjerne beskyttelses tape fra kameralinsen.

Herefter skal kameraet aktiveres, se afsnit: "Aktivering af kamera"

Nu kan du teste kameraet, se afsnit "Test af kamera"

Så kan du sætte web-streaming op, se afsnit "Opsætning af web streaming"

For at teste straeming, skal du først finde IP adressen på din Raspberry. Se afsnittet "Find IP adresse"
Åben en internet browser på en telefon, tablet eller PC
Indtast IP adressen på din Raspberry, efterfulgt af:8000. I dette eksempel bliver det 192.168.1.157:8000

Hvis du vil kunne se din streaming på den anden side af dit lokale netværk, skal du lave en "port forwarding" på din router
Som regel kan du tilgå din router på adressen http://192.168.1.1

Du kan vælge hvilken port du vil forwarde til dit kamera
For eksempel kan du forwarde port 7123, Se eksempel i afsnit "Router skærmbillede"

Find WAN IP adressen på din router, du kan finde den ved at indtaste "minip.dk" i en internetbrowser
WAN IP kan for eksempel være 85.191.71.123
Nu kan du se dit kamera ude på internettet på adressen 85.191.71.123:7123

Bemærk, der er ingen sikkerhed. Hvis andre kender din WAN IP adresse og den port du har valgt, kan de også se dit kamera.


Mere læsning:
Se beskrivelse af et komplet Raspberrypi overvågningssystem https://elinux.org/RPi-Cam-Web-Interface


Aktivering af kamera

Når Raspberrey er startet op, skal kamera aktiveres. Dette gøres fra opsætnings menuen.
Skriv følgende på på kommandolinien:

sudo raspi-config 

Vælg punkt 5 "Interfacing Options"
derefter
Vælg punkt P1 "Enable/Disable connection to the Raspberry Pi Camera"
Svar Ja til "Would you like the camera interface to be enabled?"

Genstart derefter Raspberry med kommandoen:

sudo reboot now 

Test af kamera

Du teste kamera med følgende kommandoer

Viser billede fra kamera på skærmen i 10 sekunder (10000 milisekunder)

raspivid -t 10000
Gemmer et stil-billede på filsystemet:

raspistill -o image.jpg
Gemmer en videosekvens på 10 sekunder på filsystemet:

raspivid -o video.h264 -t 10000

Opsætning af web streaming

Du skal installerer et lille python program som sørger for web-streaming

Opret filen /home/pi/camera/streaming.py som indeholder "Python streaming koden", se herunder
Python streaming kode:

Sørg for at streaming-koden automatisk startes ved Raspberry opstart:
Rediger filen /etc/rc.local , og indsæt følgende linie lige før linien "exit 0"

python3 /home/pi/camera/streaming.py /dev/null 2>&1 &

Find IP adresse

Der er flere måder at finde IP adressen på, ved hjælp af kommandolinie kommando

Den simple, virker på de fleste installationer:

hostname -I
#Svar fra commando:
192.168.1.157

2. Brug ifconfig, f.eks hvis der er både ethernet og wifi

eth0-inet er IP adresse på ethernet forbindelse (192.168.1.157)
wlan0-inet er IP adresse på wify forbindelse (192.168.1.160)

ifconfig

#Svar fra ifconfig:

i@raspberrypi:~ $ ifconfig
eth0: flags=4163 mtu 1500
    inet 192.168.1.157 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::455b:9cd5:c97d:e913 prefixlen 64 scopeid 0x20
    ether b8:27:eb:db:a2:7c txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 123 bytes 16891 (16.4 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 76 bytes 13740 (13.4 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73 mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 4 bytes 240 (240.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 4 bytes 240 (240.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4163 mtu 1500
    inet 192.168.1.160 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::55f3:530:f87c:26af prefixlen 64 scopeid 0x20
    ether 00:13:ef:6a:52:67 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 46 bytes 8437 (8.2 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 88 bytes 14872 (14.5 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Router skærmbillede
Hardware

Køb kamera module


Køb Raspberry pi2 model b


Køb net adaptor