Raspberry pi

Raspberry pi har samme muligheder for at interface til eksterne enheder som Arduino
For at benytte Raspberry porten på samme måde som Arduino, skal der installeres et "wiringPi library"
Download wiringPi.zip

Vær opmærksom på at Rasberry porten kører på 3.3v. Dette betyder at eksterne enheder enten skal kører på 3.3v, eller der skal niveau tilpasses.


SPI
Rasberry SPI er beregnet til kun 2 slave enheder, men det er ikke noget problem at få flere slave enheder på SPI bussen.
Jeg har lavet en hjælpeklasse som gør det lettere at bruge SPI.
Download SPIClass.zip


I2C / 2wire
Der skal installeres følgende:
sudo apt-get install libi2c-dev


Lidt opsætning:

Ret /etc/modules
Tilføj disse linier :
i2c-bcm2708
i2c-dev

Ret /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
Sæt # foran følgende linier
#blacklist spi-bcm2708
#blacklist i2c-bcm2708Jeg arbejder på nogle konkrete eksempel projekter til Raspberry, disse vil jeg dokumenterer her på sitet,når jeg er klarRaspberry piForbindelser Rasberry pi P1 header
wiringPi
Pin
NameHeaderNamewiringPi
Pin
- 3.3v 1 | 2 5v-
8 SDA0 3 | 4 DNC-
9 SCL0 5 | 6 0v-
7 GPIO7 7 | 8 TXD15
- DNC 9 | 10 RXD16
0 GPIO0 11 | 12 GPIO11
2 GPIO2 13 | 14 DNC-
3 GPIO3 15 | 16 GPIO44
- DNC 17 | 18 GPIO55
12 MOSI 19 | 20 DNC-
13 MISO 21 | 22 GPIO66
14 SCLK 23 | 24 CE010
- DNC 25 | 26 CE111