Installation på Raspberry pi

Lydmodul: ES9023 og PCM5102A
Disse to moduler er begge 24 bit 192Khz Digital til Analog Converter, giver Raspberry pi CD lydkvalitet
Indput til begge moduler er I2S (Inter-IC Sound) protokol

Hardware

Download ES9023 datablad

Download PCM5102A databladKøb PCM5102 lydmodul

Køb ES9023 lydmodulBenforbindelse for Raspberry pi 3+
SignalRapberry BenRaspberry GPIOES9023PCM5102ABeskrivelse
VCC2NAVCCVCC5V forsyning
GND6NAGNDGNDStel
SDA4021DATADINData ind
SCL3519LRCKLCKData word clock
SCL1218BCKData bit clock


Benforbindelse PCM5102A intern
BenTekstTil benBemærkning
VCC+5vForsynings
3.3VUdgangs spænding
GND Analog og digital Stel
DMPGNDDe-emphasis control for 44.1kHz sampling rate (1) : Off (Low) / On (High)
SLCSystem clock input
BCKAudio data bit clock input
DINAudio data input
LCKAudio data word clock input
FMTGNDAudio format selection : I 2 S (Low) / Left justified (High)
XMT3.3VSoft mute control (1) : Soft mute (Low) / soft un-mute (High)