Raspberry pico

Raspberry pico RP2040 microcontroller

Når der skal udvikles programmer til pico er der flere muligheder.
1. Arduino IDE med plugin for Raspberry pico. (Se evt. https://www.tomshardware.com/how-to/program-raspberry-pi-pico-with-arduino-ide)
2. Kommando linie byg med c++
3. Kommando linie byg med microPython


Her vil jeg beskrive "Kommando linie byg med c++" i et Linux miljø.
Som eksempel vil jeg bruge et simpel program som får lysdioden på pico-printet til at blinke. Samtidlig skrives tænd/sluk ud på USB serielle port.
Eksemplet man dowloades her.


Programmet ser sådan ud:


Start med at installerer bygge værktøjerne:
sudo apt install git cmake gcc-arm-none-eabi libnewlib-arm-none-eabi build-essential


Hent dernæst Pico SDK:
git clone -b master https://github.com/raspberrypi/pico-sdk.git
cd pico-sdk
git submodule update --init
cd ..


For at bygge koden, skal der sættes et bygge miljø op, for eksempel med følgende struktur:
pico-sdk (folder)
workspace (folder)
--blink (folder)
----blink.c
----CMakeLists.txt
--build (folder)
--CMakeLists.txt
--pico_sdk_import.cmake
Bygge script setup:

Sti til pico sdk sættes i filen pico_sdk_import.cmake.
set (PICO_SDK_PATH /home/karsten/data/pico/workspace/pico-sdk)

Sti til mappen med c++ koden sættes i CMakeLists.txt (den under mappen workspace)
add_subdirectory(blink)


To build
cd build
cmake ..
make


pico_sdk_import.cmake rod mappen:
CMakeLists.txt i rod mappen:
CMakeLists.txt i blink mappen:


Hent evt Pico extras
git clone https://github.com/raspberrypi/pico-extras.git
cd pico-extras
git submodule update --init

Hent evt Pico examples
git clone https://github.com/raspberrypi/pico-examples.git

Hardware

Download Pico datablad

Download pico diagram

Download Getting started with picoDownload example project. (Blink and log to usb)Køb Raspberry picoI2c bus
I2C controlerSDA GPIO Pins SCL GPIO Pins
I2C00, 4, 8, 12, 16, 201, 5, 9, 13, 17, 21
I2C12, 6, 10, 14, 18, 263, 7, 11, 15, 19, 27