Arduino kildekode

Dette program sender tekst


Dette program modtager tekst.

433 MHZ sender modtager sæt


R433A databladSender diagramModtager diagram