Arduino kildekode

4 ciffer 7-segmet LED display modul


LED display har en stor fordel frem for LCD display, når det gælder synlighed på afstand og hastighed.
Modulet har I2C interface, hvilket betyder at mange moduler kan styres med de samme 2 ledninger
Der kan sættes forskellig I2C adressen for hvert enkelt modul
Herunder er vist et par programeksempler for anvendelse af modulet
Du kan finde flere eksempler under /i2c8seg/examples i i2c8seg.zip som kan downloades her fra siden.

Program eksemplerne bruger i2c8seg lib, som kan downloades her:
Download i2c8seg lib


Program viser talene fra 0000 til 9999Program viser tallet 0123I2c adressen er default 0x27
Denne adresse kan ændres ved hjælp af nedenstående program.

Følg denne opskrift
1. Linien "#define OLED_ADDRESS" i programmet sættes til den ønskede adresse
2. Arduino og displaymodul forbindes normalt, se skema.
3. 5v fra VCC display modulet fjernes
4. Forbind SCl på display modulet til gnd.
5. VCC display modulet sættes igen til +5v
6. Først vises den adresse modulet har nu, bagefter vises _51_ på display modulet.
Nu forbindes SCL igen til Arduino A5(SCL)
7. Programmet køres
8. Nu er adressen ændret, den nye adresse vises i displayed
9. Display resettes. den er nu klar til at bruge på den nye adresse


Hvis du er i tvivl om, hvilken adresse displaymodulet har,
følger du ovenstående opskrift fra 1 til 67 seg I2C display

Køb 7 seg I2C displayArduinoDisplayBemærkning
5vVCC
GndGND
A4SDAI2C
A5SCLI2C